Socialcommissie

Deze commissie biedt ondersteuning aan het onderhouden van de sociale media pagina’s. Hieronder vallen de website, Instagram en Facebook. Promoten doen zij samen met het algemene lid uit het bestuur. Ook helpen zij met de vormgeving van de posters en het jaarboek.